Podstatou chemických spôsobov vysúšania muriva je naplnenie kapilárnych škár v murive izolačnou clonou, vyplní póry a skryštalizuje.
Tento druh injektaže je založený na báze vodu odpudzujúceho krému, ktorý pôsobí hydrofóbne a znižuje pórovitosť materiálu. Tento krém je zavedený v maltových špárach do vopred vyvŕtaných iba 12 mm veľkých otvorov. Tieto otvory sú ukončené 5 cm pred celkovou hrúbkou múru. Napríklad 40 cm hrubý múr sa navrtáva do hĺbky 35 cm. Otvory sa vŕtajú vo vnútornej častí miestnosti s rozostupom 10 -12 cm v prvej možnej mal to vej špáre, ale minimálne 7 cm od podlahy.

Vedú sa vodorovne ak to okolnosti dovoľujú.
Injekčný krém pre múry tvrdého aj mäkkého zloženia: tehlové, z nepálenej hliny (valky), materiály, ktoré sú kladené do hlinenej malty (kamenno-hlinené), zmiešané (kameň, tehla, hlina) ako aj murivo z prírodného kameňa.
Injektážny krém je vyrobený na báze silan — siloxanov využije vlhkosť v stene, spojí sa s ňou a rozptýli sa.. Vniká hlboko do muriva kde pôsobí hydrofóbne a vytvára dlhodobo fungujúcu horizontálnu clonu.

VTEM skitter
VTEM skitter