Drenáž, obkopanie základov z vonkajšej strany

Prvoradým krokom sanačných zásahov je odstránenie zdrojov nežiaducej vlhkosti.
Vonkajšia drenáž je jedna zo základných spôsobov ako dastať vlhkosť z múrov preč od Vášho objektu. Vylučuje ďalšie možné príčiny zvýšenej vlhkosti. Odbúra sa podozrenie bočnej, dažďovej alebo povrchovej vody. Po vykonaní drenáže sa okamžite zvýši hodnota Vášho objektu. 
Ďalší krok je urobiť túto drenáž odborne. Základom úspechu je odstránenie zeminy od steny a vysypať tento priestor vhodnym odvetrávacím materiálom, tak aby vznikla vzduchová medzera medzi ostatkovou zeminou a stenou domu.
Odvetrávanie v značnej miere  podporuje drenážne potrubie umiestnené v samej spodnej časti výkopu. Koniec tohto potrubia je na začiatku vyvedený nad povrch terénu, tak aby vzduch cirkuloval na princípe komína.
Svoj účel samozrejme plní aj nopová fólia. Celý priestor medzi múrom (betónovým základom) a fóliou má byť prevzdušnený, práve k tomu slúži takto tvarovaná “kopčeková“ fólia.

K predĺženiu životnosti tohto spôsobu svojím spôsobom prispeje aj netkaná textília umiestnená zvislo, oddeľujúca hlinu od odvetrávacieho materiálu. Táto textília zabraňuje naplavovaniu drobných čiastočiek hliny do drenážneho kanálu a tým zabráni znižovaniu jeho účinku a nakoniec celkovému upchaniu a znefunkčneniu.
Určite nedoporučujeme vykonávať túto činnosť kutilským a laickým spôsobom, kde je malá pravdepodobnosť úspechu, aj keď náklady môžu byť 80% oproti 100% odbornému výkonu a výsledný efekt 20%, keď nie ešte horší. V prípade keď voda od základov domu neodtečie, ale naopak natečie dažďová voda a je treba všetko robiť nanovo a ešte raz platiť materiál. Navrhneme  a zrealizujeme Vám najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie.
Drenáž môžeme doplniť vybudovaním odvodňovacích drážok, drenáží a vetracích kanálikov ako aj stiahnutie dažďovej vody v pevnom potrubí, v tom istom výkope, preč od objektu.
Váš život a zdravie takto vykonanou drenážou naberie nový rozmer a vyššiu kvalitu a Váš zdravší dom sa dostáva do dobrej kondície.

 

VTEM skitter
VTEM skitter