2015 Vnútorná drenáž Prešov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3

2015 Oľšov-Sabinov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-4

2015 Hrašovik-Košice

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-4

2015 Firma Argus Prešov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3

2015 Farský úrad Dubovica-Sabinov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3

2014 Levoča

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3

2014 Brezovica-Sabinov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-5
vysusovanie-muriva-5

2013 injektáž Kojatice-Prešov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3

2013 Hanigovce-Sabinov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-5
vysusovanie-muriva-5

2012 Poprad-Veľká

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-4

2012 Bočiar-Košice

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3

2011 Spiš. Stará Ves 

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-4

2011 Plošná injektáž Spiš.Nová Ves

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3

2011 Miková-Stropkov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3

2010 Prešov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-4

2010 Jedlinka - Bardejov

vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-1
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-2
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-3
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-4
vysusovanie-muriva-5
vysusovanie-muriva-5
vysusovanie-muriva-6
vysusovanie-muriva-6
vysusovanie-muriva-7
vysusovanie-muriva-7
VTEM skitter
VTEM skitter