Pri nižšej forme vlhkosti Vám ako prostriedok ochrany poslúži sanačná omietka. Tieto sa spravidla dodávajú vo forme suchej maltovej zmesi a ako súčasť kompletného sanačného (omietkového) systému, ktorý môže mať až 5 vrstiev.

Ďalšia alternatívou je špeciálna mikroporézna omietková vrstva, ktorú možno aplikovať pod bežnú omietku. Sanačnú omietku možno použiť aj priamo, avšak len na nie príliš vlhké a málo zasolené murivo. Odstránenie a vyriešenie vlhkosti len týmto spôsobom je však prakticky nemožné. 
Opravený múr sanačnou omietkov sa natiera farbami s protiplesňovou ochranou a súčasne tieto farby musia byť paropriepustné, inak sa účinok týchto opatrení znižuje a zase sa tam vytvára priestor pre vznik vlkosti a nasledovne plesní.

Pleseň v domácnostiach je zdraviu veľmi škodlivá. Pôsobením rôznych mikroorganizmov a anorganických kryštalických látok môže nastať až rozpad omietok a múrov. Preto pri jej odstraňovaní sa ide do hlbky jej vzniku. Nájsť účinný spôsob sanácie proti vlhkosti aj plesniam je možné iba na základe odborného prieskumu objektu. 

VTEM skitter
VTEM skitter