Do opravy domu sa ľudia zväčša pustia s optimistickými vyhliadkami.
Môžu zažiť aj veľké sklamania, keď sa začnú ukazovať staré poruchy a vynaložené financie vlastne budú zbytočné. Pri renovácií starších domov sa často robia chyby v tom, že sa obvodový múr domu zaizoluje bez toho aby steny dýchali. Prítomná vlhkosť sa nemá kam odpariť. Prejaví sa na vnútornom murive kde vzniká živná pôda pre plesne.

Príčiny vlhnutia muriva

- Vzlinajúca vlhkosť ( kapilárna vzlinavosť )
- Voda presakujúca pozdĺž steny
- Priamy kontakt zeminy s múrom
- Zrážková voda
- Zle umiestnené odkvapové rúry
- Erozia muriva
- Kondenzná vlhkosť
- Zvýšená spodná voda
- Zvyšková stavebná vlhkosť
- Nepriaznivé zmeny v okolí objektu

VTEM skitter
VTEM skitter