• 1806

  Profesor Reuss objavil, že voda sa pod vplyvom elektrického napätia vždy pohybuje od kladného pólu k zápornému.

   

 • 1970

  Využitím uvedeného poznatku bola „praelektroosmózou“ vysušená rašelina, obilie, ale tiež uhlie.

   

 • 1935

  Paul Ernst vyvinul prvé fungujúce elektroosmotické zariadenie na vysušenie vlhkého muriva.

   

 • 1960

  Vďaka trvalému pokroku v oblasti elektro-fyziky boli po prvýkrát úspešne použité, a ďalej nepretržite vyvíjané, Ernstove – Traberove elektroosmotické bezdrôtové zariadenia.

   

 • 1985

  Spoluprácou pôvodných vynálezcov Ernsta a Trabera s firmou Gutzat & Gutzat GmbH a s využitím mnohoročných skúseností s vysúšaním muriva sa podarilo vyvinúť bezkontaktný systém na odvlhnutie stavieb.

   

 • 2007

  Výročie 200 rokov od objavenia elektroosmózy.

   

 • 2011

  Prvé pokusy o zostavenie vlastného zariadenia na princípe tzv. molekulárneho odvlhčovania neskorším zakladateľom spoločnosti JarMaHd Jaroslavom Řezáčom.

   

 • 2018

  Založenie spoločnosti JarMaHd a vstup na český a slovenský trh.

   

 • 2021

  Vznik novej značky SUCHÝ DOMOV, ktorá je ťažiskovým programom spoločnosti JarMaHd.