Systém na odvlhnutie murív SUCHÝ DOMOV, napojený do elektrickej siete, vysiela neustále elektromagnetické impulzy, ktoré narúšajú molekulovú väzbu vody v murive.

Trvalým pôsobením elektromagnetického poľa teda dochádza k rozpadu molekulovej väzby vody v murive. Zjednodušene povedané, vo vlhkom murive sa obráti polarizácia. Vlhkosť, čiže nežiaduca voda a soli nachádzajúce sa v murive, trvalým pôsobením systému klesne späť do podložia stavby a naďalej zabraňuje opätovnému vystúpaniu vlhkosti do stien nehnuteľnosti. Pivnice, prízemie, podlahy, obvodové steny – to všetko vysuší náš systém súčasne.

Doba sušenia je 2 až 3 roky, ďalej potom udržuje systém SUCHÝ DOMOV murivo v suchom stave.

Kde je vhodné použiť systém SUCHÝ DOMOV?
Skrátka všade tam, kde sa nachádzajú zmiešané druhy murív.