- Sanačné práce
- Drenážne práce – obkopávanie
- Injektáž – mikroinjektáž
- Meranie vlhkosti, vypracovanie projektu
- Bez stavebného zásahu do objektu
- Sanačné omietky
- Prenájom vysušovacích, odvlhčovacích zariadení
- Ručné výkopy v ťažko dostupných miestach
- Výkopové práce
- Prenájom kontajnerov
- Autodoprava sypkých materiálov do 4 ton
- Drenáž
- Injektáž
- Sanačné omietky
- Bez stavebného zásahu do objektu

VTEM skitter
VTEM skitter